Framework

Geometri Melek Yatırım Ağı, başlangıç aşamasındaki teknoloji girişimlerine $20K yatırımı, yatırım turuna katılarak ya da convertible note (hisseye dönüştürülebilir sermaye) ile gerçekleştirir. Aynı zamanda ilgili kişilerin melek yatırımcı olmasını kolaylaştırır.

Yatırımlar 3 haftalık hızlı değerlendirme süreciyle gerçekleşirken hedef, girişimlerin ticarileşmesi ve ihracat gerçekleştirmesi konusunda sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle kısa süre içerisinde büyümesine destek sağlamaktır.

Geometri Melek Yatırımcılık kurucusu Melih Efeoğlu, başlangıç aşamasındaki teknoloji girişimlerinin ticarileşmesi, iş geliştirmesi ve yatırımı konularında çalışmaktadır. 7 yıldan uzun süredir Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'nde yer alan çeşitli kurumlarda çalışmış ve bugüne kadar teknoloji girişimlerine $3M üzerinde sermayenin hibe ya da yatırım olarak ulaşmasında görev almıştır.

Girişim Sözleşmesi


Girişimler, ihtiyaç duyabildikleri Türkçe Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi) Sözleşmesi’ni buradan indirebilir. Convertible Note ile yatırım alma sürecinde sözleşmeyi taslak olarak kullanabilir.

*Girişimlerin pratik şekilde Türkçe Convertible Note sözleşmesine ulaşabilmeleri adına sözleşmeyi açık hale getirmiş bulunmaktayız. Bir yatırım sözleşmesi olarak kullanmadan önce mutlaka avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Neden

7 yıldan uzun zamandır başlangıç aşamasındaki girişimler ile çalışıyorum. Bu zaman dilimi içerisinde girişimlere ticarileşme, iş geliştirme ve yatırım süreçlerinde olabildiğince katma değer sağladığım sağlamaya çalıştım. Şimdi daha fazlasını yapabilmek girişimlerin kısa sürede sermayeye erişebilmelerini sağlayabilmek adına Geometri Melek Yatırımcılık’ı kurdum. Hedefim benimle birlikte girişimlere sermaye ve değer sağlayabilecek kişileri bir araya getirerek girişimlerin ticarileşme ve ihracat gerçekleştirme konularında destek sağlayabilmek.

İş geliştirmede öğrendim ki ‘Para Harcamadan’ yapılacaklar çok fazla ama bir nokta geliyor ki artık bu durum işi yokuşa sürüyor ya da girişim bir şekilde çıkmaza giriyor. Girişimler hayatta kalmak için asıl modellerini bir kenara bırakıp bir takım proje, danışmanlık işleri almak durumunda ya da zorunda kalabiliyorlar.

Tüm bunların kapsamında yapmak istediğim şey tam olarak şu: Müşterisi ya da kullanıcısı olmadığım ürünlere ‘olmaz’ diyerek yüzdesel olarak haklı olarak kenara çekilmek değil. Bir hipotezi bulunan girişimlere ‘Girişim Sermayesi’ sağlayarak gelişimlerini hızlandırabilmek.

Sermayesiz olarak yapılabilecekler ile bir yere gelebilen girişim asıl öğrenmenin ve işin başlayacağı noktadaysa sona erebiliyor. Girişimlerin bunu hak etmediğine ve benim de girişimler ile bu şekilde çalışmak istemediğime karar vererek Geometri Melek Yatırımcılık’ı kurdum. Geometri Melek Yatırımcılık’ta tek başıma sınırlı kapsamda bir şeyler yapabilirim ama tam da bu noktada sizlerle çalışmak istiyorum çünkü bunu birlikte başarabiliriz.
Nasıl

Sermayesiz olarak yapılabilecekler ile bir yere gelebilen girişim asıl öğrenmenin ve işin başlayacağı noktadaysa sona erebiliyor. Girişimlerin bunu hak etmediğine ve benim de girişimler ile bu şekilde çalışmak istemediğime karar vererek Geometri Melek Yatırımcılık’ı kurdum. Geometri Melek Yatırımcılık’ta tek başıma sınırlı kapsamda bir şeyler yapabilirim ama tam da bu noktada sizlerle çalışmak istiyorum çünkü bunu birlikte başarabiliriz.

1 Temmuz itibari ile Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi olarak faaliyetlerine başlayan ve başlangıç aşamasındaki girişimlere $20K sermaye ile yatırım gerçekleştirerek ortak olmayı ya da hisseye dönüştürülebilir sermaye vermeyi hedefleyen ‘Melek Yatırım Ağı’dır.

Geometri Melek Yatırımcılık kurucusu Melih Efeoğlu, başlangıç aşamasındaki teknoloji girişimlerinin ticarileşmesi, iş geliştirmesi ve yatırımı konularında çalışmaktadır. 7 yıldan uzun süredir Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'nde yer alan çeşitli kurumlarda çalışmış ve bugüne kadar teknoloji girişimlerine $3M üzerinde sermayenin hibe ya da yatırım olarak ulaşmasında görev almıştır.
Süreç

Yatırımlar 3 haftalık hızlı değerlendirme süreciyle convertible note (sermayenin gelecek yatırım turunda hisseye dönüşmesi) ya da mevcut yatırım turuna dahil olunması ile gerçekleşecektir.

Amaç girişime fayda sağlayacak organizasyon yapısı içerisinde başlangıç aşamasındaki girişimlere ‘Güven’e dayalı yatırım yapmaktır.

Etkinlikler:

Yatırım Sunumu:

'Yatırım Sunumu' etkinliği ile başlangıç aşamasındaki girişimlere $10K yatırım gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Her ayın son haftasında gerçekleşen Yatırım Sunumu etkinliği Impact Hub’ta gerçekleşmektedir.

İş Geliştirme Seminer Serisi:

Başlangıç aşamasındaki fikirler/işler/girişimler için;

  • fikrin pazardaki karşılığını ölçmek

  • problem-çözüm uyumunu yakalamak

  • işin validasyonu sağlamak

  • kullanıcı ve müşterilerini keşfetmesi sağlamak amacıyla

İş Geliştirme Seminer Serisi 1 Mart Pazartesi günü başlamış olup her hafta farklı bir konu başlığında devam etmektedir.

Geometri Melek Yatırım Ağı’nın tüm etkinliklerini Eventbrite sayfasından takip edebilirsiniz. https://www.eventbrite.com/o/geometry-venture-development-18702708900

Hedef:


Girişimlere Melek Yatırım ile Hedef:

  • Üzerinde çalışılan ürün ya da hizmetin pazara uygunluğunu sağlamak,

  • Ticarileşme ve büyüme konularında yardımcı olmak,

  • İnovatif yaklaşımları desteklemek ve

  • İhracat yapılması konusunda sermaye ve katma değer sağlamaktır.