Yeni Başlayanlar için Finans Temelleri

Pazarlama ve satış
Pazarlamanın satıştan çok gelir sağladığı şirketlerde, pazarlama planı satış kotasını tamamlar veya onun yerine geçer. Pazarlamacılar da iyimserdir, bu nedenle pazarlama planınız ile gelir bütçeniz arasında bir tampon oluşturun. Pazarlama planlarını %30 başarı olasılığıyla belirlemenizi öneririz.

Üç aylık tahminler
Bütçe bir kez onaylandıktan sonra asla değişmez ama dünya değişir. Çoğu şirket, üç ayda bir veya aylık olarak güncellenmiş tahminler oluşturur. Büyük şirketler genellikle tahminleri haftalık olarak günceller. Aynı %30/%50/%70/%90 olasılık çerçevesi, tahminler için geçerli olabilir. Örneğin, Q1’den sonra, tüm yıl tahmini, %50 başarı olasılığına sahip olacak şekilde, yeni mevcut tüm bilgilere dayalı olarak Q2-Q4 için bir tahminle Q1 gerçekleşenlerini içerecektir.

Kaynak