Private Equity ve Venture Capital arasındaki farklar nelerdir?

Private Equity ve Venture Capital’lerin sermaye bulması ve gelir modelleri çok büyük benzerlik gösteriyor. Her ikisinin de nihai amacı halka kapalı şirketlere yatırım yapıp daha yüksek değerlemelerle ‘exit’ yaparak fon yönetim ücreti (%2-3) ve taşınan faizlerden (%20-30 kar paylaşımı) gelir elde etmek olsa da yatırım stratejileri, yatırım yapılan şirketlerin hangi endüstrilerde çalışma yaptıkları ve alınan riskler büyük farklılık göstermektedir.

Şirket Tipleri: Genellikle VC’ler teknoloji, biotech alanlarında çalışmalar yapan ve sürdürülebilir şirketlere yatırım yaparken, PE’ler tüm endüstrilerden şirketlere yatırım yapabilir.

Aşama: VC’ler erken aşamadaki ve hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparken, PE’ler olgunluğa erişmiş şirketlere yatırım yapar.

Satın Alınılan Yüzde: Genellikle VC’ler yatırım yaparken şirketlerin azınlık hisselerine sahip olurken, PE’ler şirketin %100’ünü veya büyük çoğunluğunu satın alabilir. Bu sebepten şirketlerin yönetim kuruluda PE’lerin söz hakkı çok daha fazladır.

Risk: VC’ler yatırım yaparken portföyünde bulunan her şirketin başarıya ulaşmasının olasılığının düşük olduğunu bilir. Portföydeki bir şirketten başarılı bir ‘exit’ yapılması bile büyük getiriler elde etmeye yeterlidir. PE’ler olgunluğa ulaşmış şirketlerin çoğunluk hisselerini büyük meblağlarla satın aldığı için portföydeki bir şirketin bile başarısız olması fonun başarısız olmasına sebebiyet verebilir.