PESTEL Analizi Nedir?

PESTEL analizi, bir firmanın faaliyet gösterdiği iş ortamını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan stratejik bir çerçevedir. Geleneksel olarak çerçeve, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojinin kısaltması olan PEST analizi olarak adlandırılır; daha yakın tarihte çerçeve, çevresel ve yasal faktörleri de içerecek şekilde genişletildi.

PESTEL ve Finansal Analiz
Yukarıdaki altı faktörün bir araya gelmesi, firmalar için riskler ve fırsatlar üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Analist topluluğunun bunları tanıması ve bunları finansal modellerinde ve risk değerlendirme araçlarında ölçmeye çalışması zorunludur.

Bazı örnekler şunları içerir:

  • Finansal analistler, gelir büyüme oranları ve brüt kar marjları gibi model varsayımlarını enflasyon beklentilerine göre ayarlayabilir.
  • Karbon ayak izini yönetme konusunda kötü bir iş çıkaran bir işletme, gelecekte para cezalarına veya karbon vergisi vergilerine tabi olabilir, bu nedenle analistler buna göre bir nakit rezervi tahmin etmek isteyebilirler.
  • Değişen makroekonomik ortam, kredi derecelendirme kuruluşlarındaki analistlerin, bir firmanın borç servisi karşılama oranını hesaplarken duyarlılık analizi için daha yüksek bir faiz oranı tamponu oluşturmasını gerektirebilir.
  • Belirli bir sektördeki otomasyonun işçilik maliyetlerini %X oranında azaltması bekleniyor – bu da bir finansal modeldeki serbest nakit akışı tahminlerini önemli ölçüde değiştirecektir.

Corporate Finance Institute® (CFI) ‘nin gönderisinden çevrilmiştir.

Kaynak