blog-back MVP Öldü. Çok yaşa RAT!

16.06.2022

Asgari uygunlukta ürün (Minimum Viable Product, MVP) terimi temelinde büyük bir kusur barındırıyor: aslında bir ürün değil. Sadece çözmeye değer bir problem bulup bulmadığınızı keşfetmenin, riski azaltıp hızlıca büyük varsayımlarınızı test etmenin bir yolu. Bir MVP inşa etmek yerine, en riskli varsayımınızı tanımlayın ve teste tabi tutun (identify your Riskiest Assumption and Test it, i.e RAT). MVP'nizi bir RAT ile değiştirmek sizi pek çok dertten kurtaracaktır.

MVP kavramı o kadar çok kullanıldı ki artık başlangıçtaki anlamını yitirdi. Genellikle olgunlaşmamış bir ürünün piyasaya ilk kez sürüldüğü durumlarda dillendirilir oldu. Sonuç olarak MVP kavramı aslında olması gereken hızlı test mekanizması için çok karmaşık, piyasaya sürülen ürünleri tanımlamak için ise çok değersiz bir hal aldı.

İkinci derece ürünlerden endişe duyan insanlar, artık asgari değerli ürünler (Minimum Valuable Products) ya da asgari sevilebilir ürünler (Minimum Lovable Products) talep ediyor. Ancak bu tamamen yanlış istikamette bir eğilim: sizi riskli varsayımlar üzerine daha büyük bahisler oynamaya teşvik ederken, gerçek tüketicilerden bir şeyler öğrenmenizi sürekli bir sonraki zaman dilimine erteleyip duruyor.

Daha fazlası için: https://lnkd.in/eYptyeu