Lifestyle Bir İşi Ölçeklenebilir Bir İşten Ne Ayırır?

Günümüz startup dünyasında en yaygın yanılsama, “lifestyle” ve “ölçeklenebilir” iş arasındaki farktır.”Lifestyle” terimi konsept bir çiçekçi veya butik bir kafe gibi popüler kültürün vizyonunu çağrıştırıyor gibi görünse de, iş türü genellikle belirleyici faktör değildir. Bunun yerine, işin amacı, tanımı ayırma eğilimindedir.

Bir lifestyle işin arkasındaki yol gösterici ilke; kurucular için belirli bir gelir düzeyi yaratmak ve sürdürmektir. Başka bir deyişle, amacı belirli bir “yaşam tarzını” kolaylaştırmaktır. Bu, lifestyle işletmelerinin önemli olmayacağı anlamına gelmez. Bu tür şirketler, gelir veya öz sermaye açısından kolayca multi-milyon dolarlık şirketler olabilirler. Bununla birlikte, genişleme yeteneklerinde kendi kendilerini sınırlama eğilimindedirler. Ezici bir şekilde, bir veya daha fazla niş kitleye odaklanma eğilimi gösterirler.

Ölçeklenebilir işler ise yalnızca kurucularının ötesine geçme potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda temel amacı bunu başarmaktır. Herhangi bir bireyin sınırlamaları ile önemli ölçüde kısıtlanmadan genişleme yeteneğine sahiptirler. Ölçeklenebilir bir işin yapılandırıldığı şey budur.

Lifestyle bir işi ölçeklenebilir bir işten ayıran en önemli bileşen süreçtir. Bireyin ötesine geçmek için, bir iş, sürekli doğrudan denetim olmaksızın eylemlerin yeniden ortaya çıkmasına izin veren uygulamalara ve prosedürlere sahip olmalıdır. Bu, liderlik ihtiyacını ortadan kaldırmaz, ancak yönetimin gerçekleşmesine izin verir, yani belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakların (insanlar dahil) verimli tahsisi anlamına gelir.

Aralarındaki bir diğer fark, finansman elde etme yeteneğidir. İki iş kategorisi için belirgin bir şekilde farklıdır. Tipik olarak, bir lifestyle iş borç (banka) finansmanına dayanır. Yapılanma biçimleri nedeniyle, genellikle öz sermaye yatırımı için iyi adaylar değildirler. Buna karşılık, gerçekten ölçeklenebilir şirketler, büyümek için melek veya girişim finansmanına odaklanır. Bu mümkündür, çünkü başlangıçtan itibaren temelde doğru bir şekilde yapılandırılmışlardır. 

Kaynak için tıklayınız.