Girişim Sermayesi vs Girişim Borcu – Fazlur Shah

Bir Kurucu, bir sonraki büyüme adımına ulaşmak için $2M yatırım almak istediğini söyledi. $2M Girişim Sermayesi mi yoksa $2M Girişim Borcu (Paya Dayalı Borç) mu seçmesi gerektiğini merak
ediyordu. Yardımcı olup olamayacağımı sordu…
İşte paylaştığım basit örnek.


Birinci Seçenek: Girişim Sermayesi


Şirketin Para Öncesi Değerlemesi= $12M
Yatırım= $2M
Yatırım Değerleme= $14M
Yatırım/Seyrelme Oranı= $2M/ $14M= %14.28
Exit’te Şirket Değerlemesi= $50M
Yatırımın Geri Dönüşü= $50M x %14.28= $7.14M


İkinci Seçenek: Girişim Borcu


Girişim Borcu, genellikle Faiz Ödemeleri ve Garantileri bulunan bir vadeli kredi olarak yapılandırılır.


Girişimin Yatırım Öncesi Değerlemesi= $12M
Girişimin Aldığı Borç= $2M
Yatırım Öncesi Değerleme = Yatırım Sonrası Değerleme (hesap kolaylığı için Girişim Borçlarından hisselerin
taahhüt edilmesi, Marjinal Değerde Sermaye Artırımı olarak kabul edilmiştir)


Girişim Borçları Yıllık Faiz Oranı= %12 (aylık %1)
Süre= 36 ay; Ek Ücretler= %1; Yasal Ücretler= %1; Garanti Kapsamı= %20


Garanti Kapsamı= $2M (Girişim Borcu) x %20= $400K
Seyreltme= $400K/ $12M (Para Sonrası Değerleme)= %3,33 (Girişim Sermayesi Finansmanı için %14,28%
olduğunu hatırlıyoruz)


Ek Ücretleri= $2M x %1= $20K
Yasal Ücretler= $2M x %1= $20K


Ardından, Aylık Faiz ve Anapara Ödemesini hesapladım:
Excel sayfasında kullanılan PMT işlevi
Şöyle görünecek = -PMT (aylık faiz oranı, kredi için toplam ödeme sayısı, borcun bugünkü değeri, gelecekteki değeri, türü)


Aylık Faiz + Anapara Ödemesi= – PMT (1%, 36, $2M, 0, 0) = $66,429
36 Aydaki Toplam Ödemeler= $66.429 x 36= $2.39M
Toplam Faiz Ödemesi= $2,39M – $2M= $0,39M


Toplam Faiz Ödemesi+ Tesis Ücretleri+ Yasal Ücretler= $0,39M+ $20K+ $20K= $0,43M
Şimdi Çıkışta Şirket Değerlemesi= $50M; Varant Maliyeti= $50M x 3.33%= $1,66M
Toplam Faiz Ödemeleri+ Tesis Ücretleri+ Yasal Ücretler+ Varant Maliyeti= $0,43M+ $1,66M= $2,09M


Girişim Borcu= $2M
Girişim Borç Veren Kuruluşa Toplam Ödeme= $2M+ $2,09M= $4,09M
IRR Hesaplaması: $2M (1+R)^3= $4,09M; R= 27.01%


Sonuç olarak;
– Girişim Yatırım Alsaydı -> Girişim Sermayesi Kazancı = $7,14M
– Girişim Paya Dayalı Borç Alsaydı -> Girişimin Ödeyeceği Toplam Borç = $4,09M
– Girişim Borç seçeneğini kabul ederse $7,14M – $4,09= $3,05M Kurucu/ların genel kazancı


Bu durum Paya Dayalı Borçlanmanın Risk Sermayesine kıyasla nasıl daha ucuz olabileceği hakkında bir fikir
verebilir.