FAVÖK (EBİTDA) Nedir?

EBİTDA (“ee-bit-tah” olarak telaffuz edilir) “faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç” anlamına gelir. Bir şirketin kârının bir ölçüsüdür ve hisse başına kazanç gibi diğer önlemlere alternatif olarak kullanılabilir.

Nasıl kullanılır Yatırımcılar, bir şirketin kârlılığını daha iyi anlamak için FAVÖK’ü kullanabilir. Yatırımcılar yalnızca FAVÖK numarasına bakmak yerine, genellikle: -Şirketleri birbirleriyle karşılaştırmak için -Belirli bir şirketin kârının zaman içinde nasıl arttığını veya değiştiğini görmek için kullanırlar. Bazı yatırımcılar, FAVÖK’ün geleneksel ölçülerden daha güvenilir ve karşılaştırılabilir bir karlılık ölçüsü olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni; bazı yatırımcıların, bir şirketin kârını çarpıtabileceğini düşündüğü belirli giderlerin etkilerini göz ardı etmesidir. FAVÖK, bir şirketin kârını ölçmenin alternatif bir yoludur. FAVÖK, bir yatırımcının sonuçları çarpıtabilecek belirli maliyetleri dikkate almadan birçok şirketi karşılaştırmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra FAVÖK, bir işletmeyi yürütmekle ilgili tüm maliyetleri tam olarak hesaba katmaz ve bazen güvenilir bir karlılık ölçüsünden çok bir muhasebe oyunu olarak görülür.

Kaynak: https://napkinfinance.com/