Bootstrapping Nedir?

Boostrapping, bir girişimcinin az sermayeyle, dış yatırımlar dışındaki paraya güvenerek bir şirket kurduğu bir durumu tanımlar. Bir kişinin, kişisel finansmanından veya yeni şirketin işletme gelirlerinden bir şirket kurmaya ve inşa etmeye çalıştığında, boostrapping yaptığı söylenir. Bootstrapping ayrıca piyasa rakamlarından sıfır kupon getiri eğrisini hesaplamak için kullanılan bir prosedürü de açıklar.

Bir şirketin boostrappingi, bir işletme sahibi çok az varlığı olan veya hiç varlığı olmayan bir şirket kurduğunda gerçekleşir. Bu, önce melek yatırımcılar veya risk sermayesi firmaları aracılığıyla sermaye toplayarak bir şirket kurmanın tersidir. Bunun yerine, önyüklemeli kurucular başarılı olmak için kişisel tasarruflara, ter sermayesine, yalın operasyonlara, hızlı envanter devrine ve nakit akışına güvenirler. Örneğin, boostrappingli bir şirket, ürünü için ön sipariş alabilir ve böylece siparişlerden elde edilen fonları, ürünü fiilen inşa etmek ve teslim etmek için kullanabilir.

GoPro, Facebook ve Amazon, mütevazi başlangıçlara ve önyüklemeli başlangıçlara sahip şirketlere örnektir.

Kaynak