İş Planı ile Stratejik Plan Arasındaki Fark Nedir?

İş dünyasında stratejik plan ve iş planı terimlerinin karıştırılması nadir değildir. Strateji uygulamanıza başlamadan önce, başarıya giden yolda olduğunuzdan emin olmak için bu iki terim arasındaki farka bir göz atmanız iyi olacaktır.

Stratejik plan bir tür iş planı olsa da, iki tür arasında kayda değer birkaç önemli ayrım var.

Stratejik Plan vs İş Planı:

-Stratejik plan öncelikle mevcut bir organizasyonun stratejik yönünü uygulamak ve yönetmek için kullanılır. Bir iş planı, başlangıçta bir iş kurmak, finansman sağlamak veya operasyonları yönlendirmek için kullanılır. İki plan da farklı zaman dilimlerini kapsar. Stratejik plan genellikle 3 ila 5+ yıllık bir dönemi kapsarken, bir iş planı normalde bir yıldan fazla değildir.

-Stratejik plan, kuruluşlarını büyütme konusunda ciddi olan halihazırda yerleşik olan işletmeler, kuruluşlar ve işletme sahipleri içindir. Oysa bir iş planı yeni işletmeler ve yeni başlayan girişimciler için olabilir.

-Organizasyonu şu anda bulundukları yerden gitmek istedikleri yere taşımak için odak, yön ve eylem sağlamak için stratejik bir plan kullanılır. Oysa bir iş planı, başlangıçta işi tanımlamak için ortaya çıkan fikirler için bir yapı sağlamak adına kullanılır.

-Geliri ve yatırım getirisini artırmak için kaynaklara (zaman, para ve insan) öncelik vermek için bir stratejik plan çok önemlidir. Diğer taraftan bir iş planı, işletme finansman arıyorsa kritik öneme sahiptir.

-Stratejik bir plan, sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmaya odaklanır ve doğası gereği fütüristtir. Oysa bir iş planı, bir iş fırsatının uygulanabilirliğini değerlendirmek için kullanılır ve doğası gereği daha taktikseldir.

-Kuruluşun yönünü personele ve paydaşlara iletmek için bir stratejik plan kullanılır. Ancak, girişimcinin fikirlerini bir bankaya sunmak için bir iş planı kullanılır.

-İki terimin farkını kavramanın bir başka yolu da stratejik plan ile iş planı arasındaki ‘ölçek’ farkını anlamaktır. Birden fazla iş birimine ve çok çeşitli ürünlere sahip daha büyük kuruluşlar, yıllık planlama süreçlerine sıklıkla kurumsal odaklı bir stratejik planla başlar. Bunu genellikle stratejik plandan aşağı doğru işleyen departman planları ve pazarlama planları takip eder. Daha küçük şirketler ve yeni kurulan şirketler, genellikle işin tüm yönlerini kağıt üzerinde geliştirmek, finansman sağlamak ve ardından işe başlamak için yalnızca bir iş planı kullanır. Yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere birçok küçük şirket asla bir stratejik plan geliştirmez.

Kaynak için tıklayınız.