blog-back Başarısız Bir Startup Yatırımında Ne Kadar Kaybedebilirsiniz?

26.07.2022

Bir startup yatırımı para kaybettirdiğinde, brüt çarpanı sıfıra doğru yönelir, bu da yatırımcının bütün parasını kaybettiği manasına gelir. Bu tarz yatırımların ortalama getirisi %-81 (Evet,eksi.). Kısacası, bir startup yatırımı iflas ettiğinde, yatırımcıların anaparalarının kurtarıldığını görmeleri pek olası değil.

Yatırım Aşamalarına Göre Zarar Dinamikleri

Unicorn getirileri üzerine yapılan bir araştırma başarılı erken aşama yatırımlarının başarılı görece ileri aşama yatırımlarından daha büyük getiri çarpanları yarattığını gösterdi.

Bu durumun tersinin de aynı şekilde geçerli olduğu görülüyor: para kaybettiren erken aşama startuplarda zarar başarısız ileri aşama yatırımlara nazaran çok daha fazla.

Başarısız bir erken aşama tohum yatırımından ortalama kayıp, bir A ya da B Serisi yatırımdan %5, büyüme aşaması yatırımlarından ise %24 daha yüksek.

Tohum aşamasında kayıpların bariz olmasına karşın, yatırımcıların (genellikle daha riskli kabul edilen) erken aşamada ya da (daha az riskli kabul edilen) ileri aşamada sermaye yaratmalarından bağımsız olarak startupın başarız olması durumunda anaparalarının büyük bir bölümünü kaybedecekleri açık.

kaynak: https://lnkd.in/dP4qsKEs