blog-back 7 Ayrımda Accelerator ve Startup Studio

16.06.2022

1.Accelerator erken aşama girişimlerle çalışırken Startup Studio kuruluştan operasyona destek sağlar.

2.Accelerator iş geliştirme ve ölçeklenme üzerine hızlandırılmış kurslar sunarken Startup Studio uzun süreli destek ve danışmanlık sağlar.

3.Accelerator programlarından mezun olan bir girişimin bağı kesilirken Startup Studio uzun süreli bağlar kurar.

4.Accelerator bir grup girişimle çalışırken Startup Studio daha az sayıda girişimle çalışarak girişimlere daha çok vakit ve kaynak ayırır.

5.Accelerator programları kuruculara mentorluk yaparken Startup Studio daha kolaboratif bir model izler.

6.Accelerator'ın amacı girişimi gelecek turlara hazırlamak ve işi destekleyecek fonlama iken Startup Studio işin tüm aşamalarını göz önüne alarak daha yoğun fon sağlar.

7.Accelerator girişimi demo gününe hazırlayacak fonlamayı sağlarken Startup Studio her aşamada devamlı fonlama sağlayabilir.

Kaynak: https://bit.ly/3wqtDRI