Pitch Challenge | 23 Aralık, Ankara Tekmer | 50 Girişim, 20'den fazla Yatırımcı ile 2 Dakikalık Startup Sunum Yarışması

Şimdi Oku!

We are


Geometri Melek Yatırım Ağı


Başlangıç aşamasındaki girişimlere $20K yatırım gerçekleştirir.

Düşük risk ile yatırım yapılmasını sağlayarak melek yatırımcılığı kolaylaştırır.

Her ay yalnızca bir mail alacaksınız.

We are interested in algorithms, platform tech, materials and IoT.

Melek Yatırımcı Olmak ve Melek Yatırım Gerçekleştirmek İsteyen Kişi ve Şirketler için


Syndicate Model

Riski azaltan ve birlikte yatırımı kolaylaştıran melek yatırım modeli ile erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımı kolaylaştırır.


Ortak Akıl ile Karar Verme

Geometri Melek Yatırım Ağı ve yatırımcı ortaklarının beraber düzenlediği aylık çevrimiçi toplantılarda yatırım kararları ortak bir şekilde alınır.


Periyodik Raporlar ve Girişimlerin Takibi

Portföy şirketleri ile beraber yatırım sürecindeki girişimlerin gelişim ve güncellemeleri her ay en az bir kez düzenli olarak tüm yatırımcı ortaklara rapor olarak sunulmaktadır.


Uzaktan Erişebilirlik

Toplantı ve alakalı tüm faaliyetler çevrimiçi ortamda gerçekleşmektedir.

Teknoloji Girişimleri için


Üç Haftalık Değerlendirme Süreci

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın her ay gerçekleşen Yatırımcı Ortaklar Toplantısı'nda girişimlerin sunumları izlenerek hangi girişimlerin yatırım turuna dahil olunacağına karar verilir. Yatırım için global pazarları hedefleyen girişimler değerlendirilmektedir.


Co-investment ya da Finansman'ın Gelecekte Hisseye Dönüşmesi Yöntemi ile Yatırım

Yatırım turuna co-investment yaparak ya da şirkete daha hızlı yatırım gerçekleştirebilmek adına Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi) yöntemi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.


İhracat

Yatırım ile birlikte başka bir amaç ise girişimlerin yeni pazarlarda yer bulabilmesi adına ihtiyaç duyulan noktalarda işbirliği yapmaktır.


İş Geliştirme

Girişimlerin hedef kitlesini/potansiyel müşteri kitlesini tanıması ve onları daha iyi anlaması adına girişimcilere destek olmakta ve onlarla beraber bu işi geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı

Geometri Melek Yatırım Ağı Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda kurulmuş olan bir melek yatırım ağıdır.

Melek yatırımcılar Geometri Melek Yatırım Ağı'na ortak yatırımcı statüsünde dahil olabilirler. Melek yatırımcılarımız aynı zamanda Geometri Melek Yatırım Ağı'nın kendi sermayesi ile gerçekleştirdiği yatırımlara ayrıca bireysel sermayeleri ile de yatırım yapabilirler.

Geometri Melek Yatırım Ağı, erken aşamada bulunan ölçeklenme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı girişimlere (sağlık, malzeme, IoT, Saas ve finans teknolojileri girişimlerine) yatırımcı ortakları ile birlikte düzenlenen periyodik toplantılarda alınan ortak kararlar doğrultusunda yatırımda bulunmaktadır.


Bireysel Katılım Yatırımcısı

“Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği” 15.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik çerçevesinde Bireysel Katılım Yatırımcısı, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişilerdir.

Yönetmelik kapsamında sadece “gerçek kişiler” Bireysel Katılım Yatırımcısı olabilmektedir. Kurumlara ya da şirketlere Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansı sağlanmamaktadır. Bireysel Katılım Yatırımcılığı sisteminde dikkat edilecek en önemli noktalardan biri Lisanslı Yatırımcıların sadece gerçek kişiler olabileceği hususudur.

Portföy Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular


+ Melek Yatırımcılık Nedir?

Erken aşama girişimlerin hızlı bir şekilde büyüyüp ölçeklenmesi için sermaye sağlamakla beraber know-how ve network desteği vermeye Melek Yatırımcılık denir. Melek yatırımcılar girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayarak melek yatırımı gerçekleştirirler.


+ Melek Yatırımcı Ne Yapar?

Melek Yatırımcı, henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan ve işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Bu tür yatırımlar risklidir ve genellikle melek yatırımcının portföyünün maksimum %10'unu oluşturur. Çoğu melek yatırımcının hali hazırda bulunan birçok sayıda yatırım fonu vardır ve bu nedenle geleneksel yatırım fırsatlarından elde ettiklerinden daha yüksek getiri oranlarını kovalarlar. Melek yatırımcılar, girişimcilerin olası getiri ve karlarından ziyade ilk adımlarını atmalarına odaklanırlar. Bu özellikleriyle girişim sermayesi yatırımcılarından ayrılırlar.


+ Melek Yatırımcılar Kimlerdir?

Melek yatırımcılar genellikle bir girişimcinin ailesi ve arkadaşları arasında bulunur. Türkiye'deki yasalar çerçevesinde melek yatırımcılar gerçek kişiler olmak zorundadır.


+ Melek Yatırımcının Özellikleri Nelerdir?

Geleneksel yatırım çeşitlerine göre %25 veya üzeri getiri sağlayan yatırımlara destek olurlar, yatırım yaptıkları firmalarda danışmanlık yaparlar ve ortaklarına mali destek sağlarlar. Geri dönüş olarak mali beklentiler olsa da manevi tatmin bekleyenler de vardır. Bilgi ve tecrübelerini yatırım yaptıkları firmalara danışmanlık, pazarlama veya yönetim hizmeti şeklinde aktarırlar.


+ Melek Yatırımcı Nasıl Olunur?

  • Melek yatırımcı olabilmek için belirli bir gelir düzeyine sahip olmak önemlidir. Melek yatırımcı olmak için yıllık gayrisafi gelirin minimum 200.000 TL veya kişisel servetin 1.000.000 TL’den fazla olması gerekmektedir.
  • Melek yatırımcı olmak için tecrübe oldukça önemlidir. Tecrübe kriterlerinden kasıt şudur: Banka veya finansal kuruluşlarda fon ve portföy yöneticisi olarak çalışmış olmak ya da aynı kuruluşta küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin proje veya kurumsal finansman birimlerinde çalışmış olmak; girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi pozisyonlarında ya da daha üst pozisyonlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.
  • Bunların dışında da iki yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette, genel müdür veya daha üst pozisyonda son 5 yıl çalışmış olmak da deneyim olarak kabul edilmektedir.
  • Türkiye'de bulunan kuluçka ya da teknoloji geliştirme merkezinde en az iki yıl tecrübesi olup; bu merkezlerdeki başlangıç ve büyüme aşamasındaki en az 3 girişime ve her birine en az 20.000 TL yatırım yapan kişiler de ‘melek yatırımcı’ olabilir.

+ Melek Yatırımcı Hangi Tip Finansmandır?

Melek yatırım bir tür özkaynak finansmanıdır. Yatırımcı şirket özkaynak pozisyonu karşılığında fon sağlar. Hisse senedi finansmanı, finansal kurumlardan ticari kredi temin etmek için yeterli nakit akışı veya teminatı bulunmayan ve yerleşik olmayan işletmeler tarafından kullanılır.


+ Risk Sermayesi Şirketleri Ne Yapar?

Risk sermayesi, yatırımcıların sermayesini alan ve bu sermaye ile portföy şirketine yatırım yapan bir finansal aracıdır. Risk sermayesi sadece özel şirketlere yatırım yapar. Risk sermayesinin başlıca amacı satış ve halka arz aracılığı ile mevcut yatırımların getirisini maksimize etmektir.


+ Girişimcilik Nedir?

Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Risk alır ve iş projesini hayata geçirir. Girişimci kişiler hem kendileri için para kazanır, hem de istihdam yaratarak ekonomik bir değer haline gelir. Yetenek, birikim ve cesaretin birleşimi girişimciyi meydana getirir.


+ Melek Yatırım Ağı Nedir?

Melek yatırım ağı, bir grup melek yatırımcı tarafından oluşturulan birlikler olarak adlandırılabilir. Bu oluşumlarda melek yatırımcılar güçlerini birleştirerek girişimlere destek olurlar. Melek yatırımcıların bir araya gelmesi sonucunda girişimlere sağlanan finansal desteğin boyutu da artabilmektedir.


+ Girişim Sermayesi Şirketi Ne Demek?

Finansal kaynak arayan start-up, firma veya yeni fikirleri olan girişimcilerin; risk almaya hazır ve yeni fikirleri destekleyen, uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılarla bir araya gelmesi girişim sermayesini oluşturur.


+ Melek Yatırım Platformu Nedir?

Melek Yatırım Platformu, melek yatırım yapmak isteyen varlık sahibi, yenilikçi, farklı alternatifleri yatırım alanında değerlendirmeye açık, vizyoner bireyleri girişimlerle bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur.


+ Nitelikli Yatırımcı Ne Demek?

Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.


+ Lider Yatırımcı Kavramı Nedir?

Melek yatırım ağlarının birden fazla yatırımcıdan oluşması nedeniyle iletişim konusunda karışıklık olmaması ve girişim ve yatırımcılar arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi gerçekleşmesi için yatırımcılar arasında bir lider yatırımcı bulunur ve girişim ile yakından çalışır.


+ Girişimcinin Melek Yatırım Almak İçin Şirketini Kurmuş Olması Gerekir mi?

Evet, melek yatırım alınması için şirketin kurulmuş olması gerekmektedir.


+ Yatırım Gerçekleştirilen Şirkete Melek Yatırım Sağlayan Bireysel Katılım Yatırımcıları, Yatırım Yapılan Şirkete Ortak Olmak Zorunda mıdır?

Evet, bireysel katılım yatırımcıları yatırım yapılan şirkete ortak olmak zorundadır.


+ Melek Yatırım Gerçekleştirilen Şirkette Melek Yatırımcılar Organizasyonda Görev Almak Zorunda mıdır?

Hayır, melek yatırımcıların şirket yönetiminde görev alma zorunlulukları yoktur.


+ Melek Yatırımcılar, Yatırım Yapılan Girişime Sermaye Sağlamanın Ötesinde Bilgi Paylaşımı ve Network Desteği Sağlayabilir mi?

Evet, melek yatırımcılar girişimlere sadece sermaye değil, bilgi paylaşımı ve network desteği de sağlayabilir.


+ Melek Yatırımcıların Yatırım Yaptığı Şirket Türü Ne Olmalıdır?

Yatırım yapılan şirket türü "Anonim Şirketi" olmalıdır.


+ Geometri Melek Yatırım Ağı, Kendisine Dahil Olan Melek Yatırımcılardan Management Fee Alır mı?

Hayır, Geometri Melek Yatırım Ağı melek yatırımcılardan management fee almaz.


+ Halihazırda Melek Yatırımı Bulunan ve Başka Melek Yatırım Ağlarına Dahil Olan Melek Yatırımcılar Birden Fazla Melek Yatırım Ağına Dahil Olabilir mi?

Evet, olabilirler.


+ Melek Yatırımcılar Nasıl ve Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Melek yatırımcılık (angel investing) ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktı. 19. yüzyılda, Broadway’deki müzikallerin sahneye konması ve tiyatroların ayakta kalması için finansman sağlayan zengin New Yorklulara "angel", yani melek deniyordu. Melek olmak o dönem için oldukça prestijliydi. Melekler, Broadway'in sahne sanatları endüstrisinde görece çok daha genç olmasına rağmen İtalya ve Avrupa’nın operaları, İngiltere’nin tiyatroları ve Viyana’nın senfonilerinin önüne geçerek çok popüler olmasını sağladılar.


+ Melek Yatırımcılar Yaptığı Yatırıma Karşılık Girişimciden Borç veya Teminat Alabilir mi?

Mevzuata göre melek yatırımcılar, girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez. İpotek ve rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde melek yatırımcının yatırımı destek kapsamından çıkarılır ve lisansı iptal edilebilir.


+ Melek Yatırımcıların Yatırım Yaptıkları Şirketteki Asgari ve Azami Ortaklık Payı Nedir?

Melek yatırımcılar düzenlenen mevzuat gereğince girişim şirketinde hakim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak girişim şirketini kontrol edemez. Yönetmeliğe göre BKY’lerin yatırım yaptığı girişim şirketinin hakim ortağı, yani %50’den fazla ortağı olması yasaklanmıştır.