Portfolio

about.txt

$100K

Alesta Yatırım, Cross Ocean Ventures ve Geometri Melek Yatırım Fonu, erken aşama teknoloji girişimlerine $100K nakit yatırım gerçekleştiriyor.

Başvuru için tıklayınız.✨