2021 yılı ilk çeyreği için oluşturduğumuz kısa bültene buradan erişebilirsiniz.

Şimdi Oku!

Geometri Melek Yatırım Ağı


Başlangıç aşamasındaki girişimlere $20K yatırım gerçekleştirir.

Melek yatırımcılığı kolaylaştırır. Düşük riskle melek yatırım yapılmasını sağlar.

Melek Yatırımcı Olmak ve Melek Yatırım Gerçekleştirmek İsteyen Kişi ve Şirketler için


Syndicate Model

Riski azaltan ve birlikte yatırımı kolaylaştıran melek yatırım modeli ile erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımı kolaylaştırıyoruz.


Ortak Akıl ile Karar Verme

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın Yatırımcı Ortaklarının katıldığı her ay gerçekleşen dijital toplantıda yatırım kararlarını birlikte alıyoruz.


Periyodik Raporlar ve Girişimlerin Takibi

Portföy şirketleri ve yatırım sürecinde yer alan girişimlerin gelişme, güncellemeleri her ay en az bir kez periyodik olarak tüm Yatırımcı Ortaklara raporlanmaktadır.


Uzaktan Erişebilirlik

Geometri Melek Yatırım Ağı hakkındaki tüm rapor ve ilgili dosyalara uzaktan erişilebilmektedir. Toplantı ve faaliyetlerinin tamamı dijitalde gerçekleşmektedir.

Teknoloji Girişimleri için


Üç Haftalık Değerlendirme Süreci

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın her ay gerçekleşen Yatırımcı Ortaklar Toplantısı'nda girişimlerin sunumları izlenerek hangi girişimlerin yatırım turuna dahil olunacağına karar verilir. Yatırım için global pazarları hedefleyen girişimler değerlendirilmektedir.


Co-investment ya da Finansman'ın Gelecekte Hisseye Dönüşmesi Yöntemi ile Yatırım

Yatırım turuna co-investment yaparak ya da şirkete daha hızlı yatırım gerçekleştirebilmek adına Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi) yöntemi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.


İhracat

Yatırım ile birlikte amaç özellikle girişimin yeni pazarlara açılması konusunda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu konularda birlikte çalışmaktır.


İş Geliştirme

Girişimin '‘Müşteri’'sini ya da ''Kullanıcı''sını keşfetmesi ve daha iyi anlayabilmesine destek olmak için girişimciler ile birlikte çalışıyoruz.

Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı

Geometri Melek Yatırım Ağı Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Hükümlerine göre kurulmuş olan bir melek yatırım ağıdır.

Melek yatırımcılar Geometri Melek Yatırım Ağı'na yatırımcı ortak statüsünde dahil olabilir, Geometri Melek Yatırım Ağı'nın kendi sermayesi ile gerçekleştirdiği yatırımlara ayrıca bireysel sermayeleri ile de yatırım gerçekleştirebilirler.

Geometri Melek Yatırım Ağı, erken aşamada bulunan ölçeklenme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı sağlık, malzeme, IoT, Saas ve finans teknolojileri girişimlerine, aylık gerçekleştirdiği toplantılarda yatırımcı ortakları ile birlikte ortak akıl ile karar alarak yatırımlarını gerçekleştirmektedir.


Bireysel Katılım Yatırımcısı

“Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği” 15.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik çerçevesinde Bireysel Katılım Yatırımcısı, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişilerdir.

Yönetmelik kapsamında sadece “gerçek kişiler” Bireysel Katılım Yatırımcısı olabilmektedir. Kurumlara ya da şirketlere Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansı sağlanmamaktadır. Bireysel Katılım Yatırımcılığı sisteminde dikkat edilecek en önemli noktalardan biri Lisanslı Yatırımcıların sadece gerçek kişiler olabileceği hususudur.

Sıkça Sorulan Sorular


+ Melek yatırımcılık nedir?

Erken aşama girişimlerin hızlı bir şekilde büyüyüp ölçeklenmesi için sermaye sağlamakla beraber know-how ve network desteği vermeye Melek Yatırımcılık denir. Melek yatırımcılar girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayarak melek yatırım gerçekleştirirler.


+ Nasıl melek yatırımcı olunur?

Halihazırda Melek yatırımcı olan ve melek yatırım gerçekleştiren kişilerin belirli bir finansal profile ve spesifik alanlarda melek yatırım yapılan girişime katkı sağlayabilecek birikime sahip olması gerekir. Bu durumun sebebi melek yatırım türünün çok riskli olmasından, dolayısıyla melek yatırım gerçekleştirilen girişimlerin başarıya ulaşma oranının düşüklüğünden kaynaklanır. Melek yatırımcı profili, girişimin başarıya ulaşmasında doğrudan etkilidir.Lisanslı Melek Yatırımcı olabilmek için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirtilen kriterlere uygun olmak gerekir ancak lisans almadan da melek yatırım gerçekleştirilebilir.


+ Melek yatırım ağı nedir?

Melek yatırımcılar girişimlere yüksek perdeden sermaye sağlayabilmek için Melek Yatırım Ağı altında bir araya gelerek finansman oluşturur. Melek yatırım Ağı bu finansmanın oluşumunu ve girişimlere melek yatırım gerçekleştirme sürecini yönetir.


+ Lider yatırımcı kavramı nedir?

Melek yatırım ağlarının doğası gereği birden fazla yatırımcıdan oluşması nedeniyle iletişim konusunda karışıklık olmaması aynı zamanda girişim ve yatırımcılar arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi gerçekleşmesi için yatırımcılar arasında bir lider yatırımcı bulunur ve girişim ile yakından çalışır.


+ Girişimcinin Melek Yatırım almak için şirketini kurmuş olması gerekir mi?

Hayır, melek yatırım alınması için şirket kurulması gerekli değildir.


+ Yatırım gerçekleştirilen şirkete melek yatırım sağlayan bireysel katılım yatırımcıları, yatırım yapılan şirkete ortak olmak zorunda mıdır?

Evet, bireysel katılım yatırımcıları yatırım yapılan şirkete ortak olmak zorundadır.


+ Melek yatırım gerçekleştirilen şirkette melek yatırımcılar organizasyonda görev almak zorunda mıdır?

Hayır, Melek yatırımcıların şirket yönetiminde görev alma zorunlulukları yoktur.


+ Melek yatırımcılar, yatırım yapılan girişime sermaye sağlamanın ötesinde bilgi paylaşımı ve network desteği sağlayabilir mi?

Evet, melek yatırımcılar girişimlere sadece sermaye katkısı değil, bilgi paylaşımı ve network desteği de sağlayabilir.


+ Melek yatırımcıların yatırım yaptığı şirket türü ne olmalıdır?

Yatırım yapılan şirket türü "Anonim Şirketi" olmalıdır.


+ Geometri Melek Yatırım Ağı, kendisine dahil olan melek yatırımcılardan management fee alır mı?

Hayır, Geometri Melek Yatırım Ağı melek yatırımcılardan management fee almaz.


+ Halihazırda melek yatırımı bulunan ve başka melek yatırım ağlarında dahil olan melek yatırımcılar birden fazla melek yatırım ağına dahil olabilir mi?

Evet, olabilirler.


Portföy

Portföy Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız

We are interested in algorithms, platform tech, materials and IoT.