We are


Muse - Void

Geometri Melek Yatırım Ağı


Başlangıç aşamasındaki girişimlere $20K yatırım gerçekleştirir.

Melek yatırımcılığı kolaylaştırır. Düşük riskle melek yatırım yapılmasını sağlar.

Melek Yatırımcı Olmak ve Melek Yatırım Gerçekleştirmek İsteyen Kişi ve Şirketler için


Syndicate Model

Riski azaltan ve birlikte yatırımı kolaylaştıran melek yatırım modeli ile erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımı kolaylaştırıyoruz.


Ortak Akıl ile Karar Verme

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın Yatırımcı Ortaklarının katıldığı her ay gerçekleşen dijital toplantıda yatırım kararlarını birlikte alıyoruz.


Periyodik Raporlar ve Girişimlerin Takibi

Portföy şirketleri ve yatırım sürecinde yer alan girişimlerin gelişme, güncellemeleri her ay en az bir kez periyodik olarak tüm Yatırımcı Ortaklara raporlanmaktadır.


Uzaktan Erişebilirlik

Geometri Melek Yatırım Ağı hakkındaki tüm rapor ve ilgili dosyalara uzaktan erişilebilmektedir. Toplantı ve faaliyetlerinin tamamı dijitalde gerçekleşmektedir.

Teknoloji Girişimleri için


Üç Haftalık Değerlendirme Süreci

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın her ay gerçekleşen Yatırımcı Ortaklar Toplantısı'nda girişimlerin sunumları izlenerek hangi girişimlerin yatırım turuna dahil olunacağına karar verilir. Yatırım için global pazarları hedefleyen girişimler değerlendirilmektedir.


Co-investment ya da Finansman'ın Gelecekte Hisseye Dönüşmesi Yöntemi ile Yatırım

Yatırım turuna co-investment yaparak ya da şirkete daha hızlı yatırım gerçekleştirebilmek adına Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi) yöntemi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.


İhracat

Yatırım ile birlikte amaç özellikle girişimin yeni pazarlara açılması konusunda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu konularda birlikte çalışmaktır.


İş Geliştirme

Girişimin '‘Müşteri’'sini ya da ''Kullanıcı''sını keşfetmesi ve daha iyi anlayabilmesine destek olmak için girişimciler ile birlikte çalışıyoruz.

Bireysel Katılım Yatırımcısı ağı

Geometri melek yatırım ağı Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Hükümlerine göre kurulmuş olan bir melek yatırım ağıdır. Bu kapsamda, Geometry Melek Yatırım Ağı'na yatırımcı ortaklık temelinde bireysel katılım yatırımcısı olarak dahil olmak mümkündür.
Geometri Melek Yatırım Ağı, erken aşamada bulunan ölçeklenme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı Algorithms, Platform Tech, Materials, Saas ve IoT girişimlerine, yatırımcı ortakları olan bireysel katılım yatırımcıları ile beraber ortak akıl doğrultusunda hızlı şekilde yatırım gerçekleştirmeye devam etmektedir.


Bireysel Katılım Yatırımcısı

Kısa zamanda ölçeklenme gücü olduğuna bireysel katılım yatırımcıları ortak aklı ile karar verilen erken aşama teknoloji girişimlerine, Geometri Melek Yatırım Ağı'na dahil olarak yatırım gerçekleştirip, bu doğrultuda melek yatırımcı olmanın ötesinde bilgi paylaşımı ile girişimlerin büyümelerine doğrudan bireysel katılım yatırımcısı olarak destek olunur.

Sıkça Sorulan Sorular


· Girişimcinin Melek Yatırım almak için şirketini kurmuş olması gerekir mi?

- Hayır, melek yatırım alınması için şirket kurulması gerekli değildir.


· Yatırım gerçekleştirilen şirkete melek yatırım sağlayan bireysel katılım yatırımcıları, yatırım yapılan şirkete ortak olmak zorunda mıdır?

- Evet, bireysel katılım yatırımcıları yatırım yapılan şirkete ortak olmak zorundadır.


· Melek yatırım gerçekleştirilen şirkette melek yatırımcılar organizasyonda görev almak zorunda mıdır?

- Hayır, Melek yatırımcıların şirket yönetiminde görev alma zorunlulukları yoktur.


· Melek yatırımcılar, yatırım yapılan girişime sermaye sağlamanın ötesinde bilgi paylaşımı ve network desteği sağlayabilir mi?

- Evet, melek yatırımcılar girişimlere sadece sermaye katkısı değil, bilgi paylaşımı ve network desteği de sağlayabilir.


· Melek yatırımcıların yatırım yaptığı şirket türü ne olmalıdır?

- Yatırım yapılan şirket türü "Anonim Şirketi" olmalıdır.


· Geometri Melek Yatırım Ağı, kendisine dahil olan melek yatırımcılardan management fee alır mı?

- Hayır, Geometri Melek Yatırım Ağı melek yatırımcılardan management fee almaz.


· Halihazırda melek yatırımı bulunan ve başka melek yatırım ağlarında dahil olan melek yatırımcılar birden fazla melek yatırım ağına dahil olabilir mi?

- Evet, olabilirler.


Portföy

Portföy Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız

We interested in algorithms, platform tech, materials, and IoT.