Neden


6 yıldan uzun zamandır başlangıç aşamasındaki girişimler ile çalışıyorum. Bu zaman dilimi içerisinde girişimlere ticarileşme, iş geliştirme ve yatırım süreçlerinde olabildiğince katma değer sağladığım sağlamaya çalıştım. Şimdi daha fazlasını yapabilmek girişimlerin kısa sürede sermayeye erişebilmelerini sağlayabilmek adına Geometri Melek Yatırımcılık’ı kurdum. Hedefim benimle birlikte girişimlere sermaye ve değer sağlayabilecek kişileri bir araya getirerek girişimlerin ticarileşme ve ihracat gerçekleştirme konularında destek sağlayabilmek.İş geliştirmede öğrendim ki ‘Para Harcamadan’ yapılacaklar çok fazla ama bir nokta geliyor ki artık bu durum işi yokuşa sürüyor ya da girişim bir şekilde çıkmaza giriyor. Girişimler hayatta kalmak için asıl modellerini bir kenara bırakıp bir takım proje, danışmanlık işleri almak durumunda ya da zorunda kalabiliyorlar.Tüm bunların kapsamında yapmak istediğim şey tam olarak şu: Müşterisi ya da kullanıcısı olmadığım ürünlere ‘olmaz’ diyerek yüzdesel olarak haklı olarak kenara çekilmek değil. Bir hipotezi bulunan girişimlere ‘Girişim Sermayesi’ sağlayarak gelişimlerini hızlandırabilmek.Sermayesiz olarak yapılabilecekler ile bir yere gelebilen girişim asıl öğrenmenin ve işin başlayacağı noktadaysa sona erebiliyor. Girişimlerin bunu hak etmediğine ve benim de girişimler ile bu şekilde çalışmak istemediğime karar vererek Geometri Melek Yatırımcılık’ı kurdum. Geometri Melek Yatırımcılık’ta tek başıma sınırlı kapsamda bir şeyler yapabilirim ama tam da bu noktada sizlerle çalışmak istiyorum çünkü bunu birlikte başarabiliriz.


E-posta Üyeliği