They're wrong

You are

Muse - Void

Geometri Melek Yatırımcılık, başlangıç aşamasındaki girişimlere $10K yatırım gerçekleştiren ‘Melek Yatırım Ağı’dır. Sağlanılan sermaye ile girişimin yatırım turuna erken dahil olmayı ya da sermayenin gelecekte hisseye dönüşmesini (convertible note) hedefler. Girişimlerin sürdürülebilir ticari modellerini oluşturmaları için destek verir.
Üç Haftalık Değerlendirme Süreci

Her ay geçekleşen ‘Yatırım Sunumu’ etkinliğini takip eden üç hafta içerisinde yatırım hakkında karar verilecek ve $10K yatırım gerçekleşecektir. Geometri Melek Yatırımcılık’ın belirgin farklarından biri $10K’lık yatırım miktarını oldukça hızlı değerlendirme süreciyle yapacak olmasıdır.Sermayenin Gelecekte Hisseye Dönüşümü

Şirketin geleceği için yatırımda bir şirket değerlemesi belirlemeden sağlanan sermaye ile şirketin gelecekte yatırım almasının kolaylaştırılması hedeflenmiştir.İhracat

Gerçekleşen yatırım ile birlikte amaç girişimin yeni pazarlara açılması konusunda mentorluk ve network sağlamaktır. Yeni pazarlara açılmayı hedefleyen ya da ilk günden globali düşünen, cesareti olan sermayesi bulunmayan girişimler hedeflenmektedir.İş Geliştirme

Girişimin ‘Müşteri’sini daha iyi anlayabilmesine, keşfetmesine yardımcı olmak için girişimciler ile birlikte çalışarak destek olmak istiyoruz.


E-posta Üyeliği