We are


Muse - Void

Geometri Melek Yatırım Ağı


Başlangıç aşamasındaki girişimlere $20K yatırım gerçekleştirir.

Melek yatırımcılığı kolaylaştırır. Düşük riskle melek yatırım yapılmasını sağlar.

Melek Yatırımcı Olmak ve Melek Yatırım Gerçekleştirmek İsteyen Kişi ve Şirketler için


Syndicate Model

Riski azaltan ve birlikte yatırımı kolaylaştıran melek yatırım modeli ile erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımı kolaylaştırıyoruz.


Ortak Akıl ile Karar Verme

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın Yatırımcı Ortaklarının katıldığı her ay gerçekleşen dijital toplantıda yatırım kararlarını birlikte alıyoruz.


Periyodik Raporlar ve Girişimlerin Takibi

Portföy şirketleri ve yatırım sürecinde yer alan girişimlerin gelişme, güncellemeleri her ay en az bir kez periyodik olarak tüm Yatırımcı Ortaklara raporlanmaktadır.


Uzaktan Erişebilirlik

Geometri Melek Yatırım Ağı hakkındaki tüm rapor ve ilgili dosyalara uzaktan erişilebilmektedir. Toplantı ve faaliyetlerinin tamamı dijitalde gerçekleşmektedir.

Teknoloji Girişimleri için


Üç Haftalık Değerlendirme Süreci

Geometri Melek Yatırım Ağı'nın her ay gerçekleşen Yatırımcı Ortaklar Toplantısı'nda girişimlerin sunumları izlenerek hangi girişimlerin yatırım turuna dahil olunacağına karar verilir. Yatırım için global pazarları hedefleyen girişimler değerlendirilmektedir.


Co-investment ya da Finansman'ın Gelecekte Hisseye Dönüşmesi Yöntemi ile Yatırım

Yatırım turuna co-investment yaparak ya da şirkete daha hızlı yatırım gerçekleştirebilmek adına Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi) yöntemi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.


İhracat

Yatırım ile birlikte amaç özellikle girişimin yeni pazarlara açılması konusunda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu konularda birlikte çalışmaktır.


İş Geliştirme

Girişimin '‘Müşteri’'sini ya da ''Kullanıcı''sını keşfetmesi ve daha iyi anlayabilmesine destek olmak için girişimciler ile birlikte çalışıyoruz.