Framework


Bünyesindeki her geçen artan sayıda Melek Yatırımcıları ile Geometri Melek Yatırımcılık yaklaşık olarak her ay bir girişime $10K yatırım gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

1 Temmuz itibari ile Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi olarak faaliyetlerine başlayan ve başlangıç aşamasındaki girişimlere $10K sermaye ile yatırım gerçekleştirerek ortak olmayı ya da hisseye dönüştürülebilir sermaye vermeyi hedefleyen ‘Melek Yatırım Ağı’dır.

Geometri Melek Yatırımcılık kurucusu Melih Efeoğlu, başlangıç aşamasındaki teknoloji girişimlerinin ticarileşmesi, iş geliştirmesi ve yatırımı konularında çalışmaktadır. 6 yıldan uzun süredir Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'nde yer alan çeşitli kurumlarda çalışmış ve bugüne kadar teknoloji girişimlerine $3M üzerinde sermayenin hibe ya da yatırım olarak ulaşmasında görev almıştır.

Hedef:


Girişimlere yatırım ile hedef:

  • Üzerinde çalışılan ürün ya da hizmetin pazara uygunluğu,
  • Ticarileşmesi
  • ve ihracat yapması konusunda sermaye ve katma değer sağlamaktır.

Süreç:


Yatırımlar 3 haftalık hızlı değerlendirme süreciyle convertible note (sermayenin gelecek yatırım turunda hisseye dönüşmesi) ya da mevcut yatırım turuna dahil olunması ile gerçekleşecektir.

Amaç girişime fayda sağlayacak organizasyon yapısı içerisinde başlangıç aşamasındaki girişimlere ‘Güven’e dayalı yatırım yapmaktır.


E-posta Üyeliği